Der er ingen produkter i din kurv.

Textil Harpiks Wash nr 2
   
Textil Harpiks Wash nr 2
DKK 99,95

Textil Harpiks Wash nr 2 er udviklet til at fjerne Textil Harpiks Remover nr 1 fra tøjet i vask.

Doses blot i stedet for alm. vaskemiddel.

INDEHOLDER:

Natriummetasilicat pentahydrat, C10 Alkoholethoxylat, Fedtaminethoxylat

OBS:

Forårsager hudirritationer. Forårsager alvorlig øjenskade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med skyldning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Dette produkt kan ikke købes

Lagt i kurven

Gå til kassen